Loading…
0481 462224
Sportlaan 3, Bemmel

Algemene voorwaarden / Huisregels de Schaapskooi

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en Sportcentrum de Schaapskooi. U verklaart bij ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden van Sportcentrum de Schaapskooi te hebben ontvangen.

Lidmaatschap/ betalingen
De persoonlijke gegevens van de leden van Sportcentrum de Schaapskooi, hierna te noemen: Sportcentrum de Schaapskooi, zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum de Schaapskooi gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

In het kader van een goede service en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij een digitale foto en vragen wij om uw e-mailadres.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en hebben een bepaalde looptijd , en wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch verlengd. Bij verlenging worden de dan geldende tarieven doorgevoerd. Lidmaatschap gelden worden bij een voortijdige beëindiging niet gerestitueerd.

Bij twijfel over uw identiteit zijn medewerkers van Sportcentrum de Schaapskooi gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Gebruik van uw Schaapskooi clubcard door derden leidt tot het intrekken van het lidmaatschap, zonder terugbetaling van gelden.

Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso 1 maand vooraf. Indien u contant of per pin wil betalen, dan dient u het gehele abonnementsgeld te voldoen. U bent verantwoordelijk voor voldoende saldo. U heeft toegang als het bedrag door ons is ontvangen.

Een gratis proefweek kan alleen online aangevraagd worden en is altijd gekoppeld aan een lidmaatschap. Tijdens deze proefweek van 7 dagen, kunt u het lidmaatschap per direct gratis ontbinden. Deze ontbinding dient, te allen tijde, schriftelijk te gebeuren. Mondelinge ontbindingen worden niet in behandeling genomen.

Bij betalingsachterstand wordt €15,= administratiekosten in rekening gebracht en de toegang tot de Schaapskooi geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, werkt uw clubcard weer.

Indien u na 2 herinneringen in gebreke van betaling blijft zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau en de kosten hiervan worden aan u in rekening gebracht.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Opzegging kan uitsluitend met een opzegformulier van de Schaapskooi, welke bij de receptie verkregen kan worden. Het abonnement is maandelijks opzegbaar wanneer
een eerste contract periode is verlopen.

Een opzegging dient een volle kalendermaand van te voren schriftelijk via een opzeggingsformulier ontvangen te zijn. Is dit niet het geval, dan verplicht het lid zich tot het betalen van een nieuwe periode, zonder terugbetaling van gelden.

Algemene regels
De directie c.q. Schaapskooi personeel is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en rond de Schaapskooi. Ook is zij niet aansprakelijk van letsel/ongevallen van derden. Schade veroorzaakt door derden zal direct op de veroorzaker(s) worden verhaald.

Gebruik van de faciliteiten van sportcentrum de Schaapskooi alsmede het sporten
Is geheel voor eigen risico. Sportcentrum de Schaapskooi accepteert géén enkele aansprakelijkheid voor handeling van het personeel of schades in welke vorm dan ook ( zoals persoonlijk letsel, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen)

Schade aan de inventaris of het gebouw van de Schaapskooi welke toegebracht is door een lid, zal worden verhaald op grond va wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

Deelname is geheel op eigen verantwoording. De directie c.q. personeel kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade/letsel of zoekgeraakte voorwerpen.

Op de nationale feestdagen vervallen de lessen, deze kunnen niet worden ingehaald.

In de zomer vakantiemaanden hanteert de Schaapskooi gewijzigde opening- en sluitingstijden en een aangepast groepslessenrooster. Dit zal ruim op tijd kenbaar gemaakt worden op de website en in de Schaapskooi. Voor bepaalde abonnementen is het mogelijk om een vakantiestop van maximaal 1 maand in te voeren.

De Schaapskooi behoudt zich het recht voor om in alle redelijkheid haar openingstijden aan te passen. Informatie omtrent de aanpassingen wordt gecommuniceerd via de website en in de Schaapskooi.

Een tussentijdse stopzetting is mogelijk in geval van langdurige ziekte (met een verklaring van een erkend arts) of zwangerschap.

De Schaapskooi mag naar eigen inzicht leden weigeren wanneer o.a. sprake is van misplaatst gedrag, baldadigheid of vernieling.

Roken in de Schaapskooi en voor bij de entree is niet toegestaan.

Het daadwerkelijk telefoneren met je mobiele telefoon is niet toegestaan in de fitnessruimte en tijdens de groepslessen.

Het is verplicht dat u sportkleding en schoon schoeisel draagt. Het is niet toegestaan schoeisel te dragen met afgevende(zwarte) zolen.

Het is niet toegestaan tassen en jassen mee te nemen naar de fitness- en de groepslessen ruimtes. Het gebruik van lockers is verplicht.

Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht tijdens de trainingen gebruik te maken van een handdoek. Men is verplicht na gebruik van apparatuur de werkplek te reinigen en droog te maken.

Losse gewichten en andere trainingsattributen dienen na gebruik opgeborgen te worden.

Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan. Het eten van kauwgom, snoep of andere voedingsmiddelen tijdens de lessen en in de fitnessruimte is niet toegestaan.

Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan training te geven in welke vorm en in welke sport dan ook.

Sauna
In de sauna is een handdoek om op te zitten/ liggen verplicht.(evt. te huur bij de receptie)

Men dient eerst te douchen voor het gebruik van de sauna.

Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen in de sauna.

Reserveren
Een tennisbaan kan 5 dagen van te voren worden gereserveerd, dit kan bij de receptie of telefonisch. De namen van alle spelers voor de betreffende baan dienen te worden gemeld. Maximaal 2 niet aaneengesloten speelmomenten per speler.

Men dient zich aan te melden 5 minuten voor aanvang van de les of speeltijd bij de receptie d.m.v. de clubpas.

Afmelden dient 4 uur voorafgaand aan de les te gebeuren (per telefoon,email) Indien men zich niet afmeld, gaat er 1 reserveringspunt af.

Veel sportplezier bij Sportcentrum de Schaapskooi
Bemmel, 2018